Leczenie raka jelita grubego

Leczenie raka jelita grubegoLeczenie raka jelita grubego różni się w zależności od odcinka przewodu pokarmowego, w którym zlokalizowany jest guz. Inaczej wygląda operacja raka jelita dotyczącego okrężnicy, a inaczej zlokalizowanego w odbytnicy. Na czym polega leczenie pooperacyjne i przedoperacyjne w tym nowotworze?

 

Leczenie operacyjne raka okrężnicy

Operacja to podstawowa metoda leczenia raka jelita grubego. W przypadku raka zajmującego okrężnicę konieczne jest wycięcie jelita wraz z jego krezką (w krezce znajdują się naczynia krwionośne zaopatrujące jelito). Operacja musi obejmować również fragment zdrowego jelita - wskazane jest wycięcie guza wraz z minimum 5 centymetrowym marginesem zdrowych tkanek. Oprócz guza, usuwa się również węzły chłonne, będące typowo pierwszą lokalizacją przerzutów.

 

W sytuacji zajęcia prawej połowy okrężnicy, leczenie operacyjne polega na resekcji (wycięciu) prawej połowy jelita grubego oraz na połączeniu jelita cienkiego z okrężnicą poprzeczną. Raka jelita grubego, który zajmuje lewą połowę okrężnicy leczy się często zabiegiem operacyjnym wykonywanym metodą Hartmanna. Operacja Hartmanna polega na usunięciu fragmentu jelita i wyłonieniu sztucznego odbytu, czyli wykonaniu stomii. Stomia to otwór w ścianie jamy brzusznej, w którym został umieszczony fragment końcowy jelita. Przez ten otwór stolec wydostaje się do specjalnego, plastikowego worka stomijnego. Po kilku miesiącach od operacji można zamknąć stomię i odtworzyć ciągłość przewodu pokarmowego. Gdy rak jelita grubego zajmuje poprzecznicę, to operacją z wyboru jest jej usunięcie, czyli transwersektomia.

 

Rak okrężnicy o niewielkim zaawansowaniu daje szansę na odstąpienie od poważnej operacji i otwarcia jamy brzusznej. Początkowe stadia raka można bowiem leczyć drogą endoskopową - dotyczy to na przykład raka w polipie.

Leczenie operacyjne raka odbytnicy

W przypadku raka dotyczącego odbytnicy, leczenie operacyjne jest również leczeniem z wyboru. Metoda leczenia operacyjnego raka odbytnicy zależy przede wszystkim od umiejscowienia guza. Guzy, które zlokalizowane są powyżej 5-6 cm od brzegu odbytu stanowią wskazanie do przedniej resekcji odbytnicy. Operacja ta polega na usunięciu fragmentu odbytnicy od strony brzusznej i wykonaniu zespolenia okrężniczo-odbytniczego, które odtwarza ciągłość przewodu pokarmowego.

 

Jeśli rak znajduje się w odległości mniejszej niż 5-6 cm od brzegu odbytu, to leczeniem z wyboru może być operacja metodą Milesa. W czasie tego zabiegu operacyjnego usuwa się odbytnicę, a operację przeprowadza się od strony jamy brzusznej oraz od strony krocza (inna nazwa tej operacji, to brzuszno-kroczowe odjęcie odbytnicy). W czasie zabiegu usuwa się również okoliczne węzły chłonne.

Leczenie przedoperacyjne

Zaawansowane postaci raka jelita grubego nie zawsze kwalifikują się do leczenia operacyjnego. W celu zmniejszenia masy guza i umożliwienia przeprowadzenia operacji radykalnej stosuje się radioterapię lub radiochemioterapię. Radioterapia to metoda leczenia nowotworów, która wykorzystuje promieniowanie jonizujące. Promieniowanie to powoduje śmierć komórek nowotworowych i zmniejszenie guza. Połączenie radioterapii z chemioterapią daje większe szanse na powodzenie i umożliwienie radykalnej operacji.

Pooperacyjne leczenie uzupełniające

W przypadku raka dotyczącego okrężnicy leczeniem pooperacyjnym jest chemioterapia. Najczęściej stosuje się związek chemiczny o nazwie 5-fluorouracyl. Chemioterapia jest potrzebna, gdy doszło do przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych oraz w sytuacji, gdy doszło do rozejścia się zespolenia jelita i wystąpienia powikłań infekcyjnych po operacji. Dzięki chemioterapii szansa na wznowę jest mniejsza, gdyż terapia ta neutralizuje komórki nowotworowe, które mogą jeszcze krążyć w organizmie pacjenta mimo wykonania operacji.

 

Rak dotyczący odbytnicy również może wymagać uzupełniającego leczenia pooperacyjnego. Podobnie, jak w przypadku raka okrężnicy można zastosować chemioterapię. Gdy przed operacją nie przeprowadzono radiochemioterapii, to metoda ta jest wskazana w leczeniu pooperacyjnym. Radioterapia bywa również wykorzystywana w celu leczenia bólu nowotworowego związanego z rakiem jelita grubego.

Operacje paliatywne

Gdy nowotwór jest na tyle zaawansowany, że niemożliwe jest całkowite wyleczenie, to w celu poprawy jakości życia pacjentów wykonuje się operacje paliatywne. Ich podstawowym celem jest umożliwienie pasażu jelitowego i przywrócenie drożności przewodu pokarmowego. Operacje paliatywne wykonywane w przebiegu raka jelita grubego, to przede wszystkim:

 

  • ● wycięcie jelita wraz z guzem i zespolenie przewodu pokarmowego;

  • ● wykonanie zespolenia omijającego, poprzez połączenie jelita grubego z jelitem cienkim, co umożliwia ominięcie niedrożnego fragmentu;

  • ● wyłonienie kolostomii (sztucznego odbytu);

  • ● endoskopowe udrożnienie zwężonego fragmentu jelita z użyciem lasera - zabieg ten należy powtarzać, gdyż w tym przypadku niedrożność nawraca;

  • ● endoskopowe założenie stentu - pozwala na poszerzenie zwężonego miejsca i udrożnienie jelita bez wykonywania rozległej operacji.

 

Ogólne rokowanie w przypadku raka jelita grubego nie jest korzystne. Odsetek pacjentów, którzy przeżyli 5 lat wynosi 64% (bez względu na stadium choroby). W przypadku wystąpienia przerzutów odległych odsetek ten wynosi zaledwie 10%. Im wcześniej wykryty jest nowotwór, tym większa jest szansa na pełne wyleczenie. Być może jest to dla większości z nas oczywiste, jednak wielu pacjentów nadal bagatelizuje groźne objawy i odkłada wizytę u lekarza. Należy pamiętać, że jakiekolwiek objawy, które mogą wskazywać na raka jelita grubego powinny nas skłonić do szybkiej wizyty u lekarza.